அதே போல நடக்கிறது.. CSK வரலாற்றை குறிப்பிட்டு ரசிகர்கள் உற்சாகம்
Oneindia Tamil

Oneindia Tamil

3114Subscrice


Thumb:

2010 = 2020 ?
வரலாறு திரும்புமா?

Head:

அதே போல நடக்கிறது.. CSK வரலாற்றை குறிப்பிட்டு ரசிகர்கள் உற்சாகம்

Des

2020 ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணி தட்டுத் தடுமாறி வந்தாலும், சில புள்ளி விவரங்கள் அந்த அணியின் ரசிகர்களை உற்சாகமாக வைத்துள்ளது.

Dhoni talked about 2010 ipl season, which looks like same as now