India China Border பிரச்சினை..China-வுக்கு India கடுமையான Warning
Oneindia Tamil

Oneindia Tamil

2998Subscrice


லடாக் எல்லையில் சீனாவின் தொடர் செயல்கள் அமைதிக்கு கேடு விளைவிக்கும், அதோடு மிக மோசமான பின்விளைவுகள் இதனால் ஏற்படும் என்று இந்திய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.


China standoff with India: Delhi strongly warns Beijing on border issue in Ladakh.

#IndiaChinaBorderFight
#IndiaChinaFaceoff