ಸತ್ತ ನವಿಲಿನ‌ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾವುಟ ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು | Oneindia Kannada
Oneindia Kannada

Oneindia Kannada

1236Subscrice


ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ನವಿಲಿನ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿತ್ತು , ನವಿಲಿನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾವುಟವನ್ನು ಪಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯ .

In Delhi, the national bird was the lifeless of a peacock.The national flag was hoisted by the Delhi Police for the burial of the peacock.